Bestuur

Monique Koelen Voorzitter
Suzan van Daal Secretaris
Michel Theelen Penningmeester
Ingrid Theunissen Bestuurslid
Sabine Beurskens Bestuurslid
Dion Roubroeks Technisch adviseur.