Abonnementen

De verkoop van abonnementen voor het seizoen 2020 begint binnekort.

De verkoop van abonnementen voor het seizoen 2020 loopt van:
maandag 2 maart 2020 t/m woensdag 1 april 2020 en vindt plaats op de website van de Weerderhof. De verkoop van abonnementen vindt enkel online, via de website plaats, binnen de aangekondigde verkoopperiode. Voor verkoop buiten deze periode worden geen uitzonderingen gemaakt!

Na woensdag 1 april 2020 worden geen abonnementen meer verkocht voor het seizoen 2020.

De Weerderhof draait op de inzet van haar vrijwilligers en is ook afhankelijk van hun beschikbaarheid. Daarom behoudt De Weerderhof zich te allen tijde het recht om bij gebrek aan vrijwilligers het complex tijdelijk te sluiten om de veiligheid van onze gasten te kunnen waarborgen.

Wij attenderen u erop dat bij aanwezigheid van 1 badmeester maximaal 500 bezoekers worden toegelaten. Helaas beschikken wij niet altijd over een 2e badmeester en dit noodzaakt ons helaas tot deze maatregel. Indien wij om onvoorziene omstandigheden niet beschikken over een badmeester, dan zijn wij helaas genoodzaakt de Weerderhof op die dag niet te openen. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Mochten de openingstijden tijdens het seizoen noodzakelijkerwijs aangepast worden, dan vindt er geen restitutie plaats.